Nemecká – Dubová, okres Brezno
Kostol sv. Mikuláša

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15/13 (6+5+4/2)


1902, József Angster – novostavba

Opus 398. Jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom.

okolo 2000, Otto Dlugoš – prestavba

Rozšírenie o II. manuál, zväčšený tónový rozsah pedála, hrací stôl dodaný z iného Angsterovho organa.

Prieskum: Marek Cepko, 2011
Angster J. és Fia / PÉCSETT
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipálKryt jemnýBas akustický32´
Kryt rúrkovýChvenie8´ + 4´Principál akustický16´
SilvestrínaPrincipálSubbass16´
OktávaNočný rohApertabas
Flauta drevenáSesquialtera 2x2 2/3´  
Mixtúra 3x2 2/3´    

Spojky: I 16´, I 4´, II/I 16´, II/I 8´, II/I 4´, II 16´, II 4´, I/P 8´, I/P 4´, II/P 8´, II/P 4´
Voľné kombinácie: A, B
Pevné kobminácie: Tutti A, Tutti B
Pomocné zariadenia: Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)