Nemcovce, okres Prešov
Kostol sv. Cyrila a Metoda

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4/3


1907, Rieger – novostavba

Gebrüder Rieger, opus 1431. Postavený pravdepodobne pre obec Kendice, okres Prešov (podľa firemného katalógu).

po 1971, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Premiestnenie do súčasnej lokality.

Prieskum: Marek Cepko, 2013
Cs. és kir. udvari – orgona – gyár Rieger Budapest és Jägerndorf. Opus 1431.
Manuál (C – f3, 54 klávesov)
Principal
Bordun
Salicionál
Octáv4´ (ext.)

Spojky: Octáv-Copula
Pevné kombinácie: Forte

Pneumatické traktúry, kužeľková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)