Kostol barokový, postavený pred r. 1778, upravovaný v 19. storočí. Pôvodne patril rádu paulínov. Jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria a valenou klenbou s lunetami. Fasáda členená pilastrami s rímsovou hlavicou. Portál s profilovanou šambránou má úzke pilastre, na ktoré dosadá volúta s nadstavcom, zakončeným zalamovanou profilovanou rímsou s krížom. Veža vstavaná do štítového priečelia, krytá baňou s polygonálnou laternou. Interiér kostola je neskobarokový, jednotne riešený, s nástennými maľbami zo života sv. Františka z Pauly od Fr. Sigrista z r. 1778. V uzávere chóru je štukový reliéf Boha-Otca.

História organov v objekte

O prvých nástrojoch v kostole chýbajú informácie.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)