Šamorín, okres Dunajská Streda
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 23 (10+9+4)


60. r. 19. stor., Ludwig Mooser – novostavba

Dvojmanuálový organ postavený v 60., prípadne začiatkom 70. rokov 19. storočia. Presná dispozícia nie je známa.

1909, Anton Schönhofer st. – generálna prestavba

Zásuvkové vzdušnice boli vymenené za kužeľkové. Zmenená bola dispozícia, pričom ostala zachovaná časť pôvodného píšťalovéko materiálu. Mechanické traktúry boli zmenené pravdepodobne na pneumatické, ale vzdušnice fungovali ako mechanické, tónové lišty dvíhala barkerova páka. Organové skrine boli medzi sebou vymenené, spojené do jedného celku a na chóre situované na inom mieste. Systém bol od prestavby značne nespoľahlivý.

1943, József Demény – oprava

Nový hrací stôl, pri zachovaní Schönhoferových vzdušníc.

2005, Gyula Vágy – novostavba

Stavba nového organa do historických skríň. Skrine boli rozdelené, vrátené na pôvodné miesto a postavené tak ako stáli za Moosera. Nový je aj hrací stôl, zásuvkové vzdušnice a mechanické traktúry. Dispozícia bola obnovená podľa zvyklostí Moosera, počet registrov bol však zväčšený na 23. Zväčšené boli aj tónové rozsahy manuálov z pôvodných C – f3 (54 tónov) na C – g3 (56 tónov) a v pedáli z C – c1 (25 tónov) na C – f1 (30 tónov). Využitý bol zachovaný píšťalový materiál registrov L. Moosera.

Prieskum: Marian Alojz Mayer
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 klávesov)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
Bourdon16´PraestantViolon16´
PrincipalCoppelSubbass16´
Flauta majorGemshornBourdon16´
CoppelSalicetOctavbass
GambaRohrflöte  
OctavViola  
FlöteNasat2 2/3´  
PiccoloFlageolet  
Cornet 3x2 2/3´Cymbel 3x1 1/3´  
Mixtur 5x    

Spojky: II/I, I/P, II/P

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)