Kaplnka z r. 1818, rozšírená r. 1872. Stavba so štvorcovým pôdorysom a segmentovým uzáverom, zaklenutá českou plackou.

História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)