Kostol barokový, postavený na stredovekom základe v r. 1788-1797 podľa projektov kremnického staviteľa J. Vogta. Jednoloďová stavba  s polygonálnym uzáverom sanktuária a vstavanou vežou. Interiér zaklenutý pruskou klenbou, spočívajúcou na pilastroch. Na klenbách sanktuária a lode iluzívna maľba s figurálnymi scénami z 80. rokov 18. storočia, obnovená a doplnená r. 1925, reštaurovaná v r. 2004-2006.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)