Tužina, okres Prievidza
Kostol sv. Jakuba st.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 11 (8+3)


1858, Samuel Wagner – novostavba

Organ postavil organár Samuel Wagner zo Slovenského Pravna za 1200 zlatých. Nástroj nebol zásadne prestavaný, nepôvodné sú prospektové píšťaly a mechy. Hrací stôl stál pôvodne v zábradlí chóru.

Text vo ventilovej komore c strany manuálovej vzdušnice: Organum ist hoc structum est. Opera D. Samuelis Wagner origine Tot – pronensis e Comitatu Thurocziensi; // Cura Rssmi D. Francisci a Paula Tilles Archi – Diaconi Nitriensis et Parochi Loci; Sumtibus e Fiscis parochialis // Ecclesiae et Statutarum, item e Collecta fidelium conflatis; pretio praeter externam colore aurore decorationem, 1200 flnis // antique Monetae Conventionalis, tribus vigesimariis argenteis ad florenum computando; Anno, quo nova pecunia austriaca // Cursum sumsit, quippe: 1858o, Mense Septembri, quo novus cometa /:Donat:/ maiestatico splendore et magnitudine sua, // e firmamento Coeli versus Occasum Solis, Omnipotentiam Creatoris hominibus praedicavit. __ DEO Gratias!!! __

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

Prospektové píšťaly zrekvirované ku koncu 1. svetovej vojny boli po nej nahradené menej hodnotnými zinkovými.

neznámy rok, neznámy organár – prestavba

Posunutie celého organa smerom zadnej stene (vybratie hracieho stola z murovaného zábradlia chóru).

neznámy rok, neznámy organár – oprava

Výmena organového mecha.

2007-2009, Ján Valovič – generálna oprava

Rozobratie, posunutie dopredu (smerom k zábradliu chóru), konzervovanie, generálna oprava, nové prospektové píšťaly z organového kovu, nový mech.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2008
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – f / C – H)
PrincipalSubbass16´
Flauta majorOctavbass
SalicionalQuintbass5 1/3´
Octave  
Fugara  
Quinta2 2/3´  
Superoctave  
Mixtura 4x1 1/3´  

Spojky: Copula (superoktávová spojka h – f2)

Mechanické traktúry, zásuvkové vdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)