Tvrdošín, okres Tvrdošín
Kostol Najsvätejšej Trojice

Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 48/45 (10+9+16+13/10)


1949, Rieger-Kloss, Krnov – novostavba

Opus 3100 (údaje z hracieho stola), pôvodne postavený ako koncertný nástroj pre Kostol sv. Martina „ve zdi“ v Prahe. Organ s opusovým číslo 3100 bol v dobe svojho vzniku v Československu považovaný za priekopnícky nástroj a na jeho návrhu sa podieľali viacerí špičkoví odborníci. Dispozíciu vypracoval pedágóg Hudobnej akadémie v Prahe, Prof. Dr. Jiří Reinberger, autorom prospektu je Ing. arch. Adolf Kuthan. V nástroji boli v jednom z prvých v histórii firmy použité nižšie tlaky vzduchu pre píšťaly a variabilné menzúry vyhotovené podľa návrhu Ernsta Scheissa (Bern). V 50. a 60. rokoch 20. storočia bol organ významným pražským koncertným nástrojom.

Pod registrovými sklopkami uprostred, je mosadzná tabuľka s textom:
DISPOZICE: Prof.Dr.Jiří Reinberger   Praha
MENSURY: Ernst Scheiss var.expert   Bern
PROSPEKT: Ing.arch.Adolf Kuthan   Praha

okolo 1989, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Koniec 80. rokov 20. storočia. Prenesenie na súčasné miesto.

 

Prieskum: Marek Cepko, 2003
RIEGER-KLOSS // OPUS 3100 / 1949
I. manuál (C – c4, 61 klávesov)II. manuál (C – c4, 61 klávesov)
Kvintadena16´Kryt
PrincipálKvintadena
Flauta dutáPrincipál
Roh kamzíkovýFlauta zobcová
OktávaOktáva
Flauta rúrkováFlauta špicatá
Kvinta2 2/3´Kvinta1 1/3´
SuperoktávaAkúta 5x 
Mixtúra 5-7x1 1/3´Roh krivý
Trompeta  
---   
III. manuál (C – c4, 61 kl.; žalúzie)Pedál (C – g1, 32 klávesov)
Bourdon16´Principálbas16´
PrincipálSubbas16´
Flauta rúrkováBourdon16´ (trans.)
SalicionálOktáva
Vox angelica8´+ 4´Kryt8´ (trans.)
PrestantFlauta špicatá
Roh nočnýOktáva
Nasard2 2/3´Flauta krytá4´ (trans.)
Flauta lesnáPrincipál
Tercia1 3/5´Mixtúra 6x2 2/3´
Flauta lesnáBombard16´
Mixtúra 4-5x1 1/3´Trompeta
Cymbál 4x1/2´Clairon
Trompeta  
Hoboj  
Klarina  

Spojky: II:I 8´, III:I 16´, III:I 8´, III:II 8´, I:P 8´, II/P 8´, III:P 8´
Voľné kombinácie: A, B, C, D
Pedálové kombinácie: PK 1, PK 2
Pevné kombinácie: FF, PL, GJ, T; PP
Pomocné zariadenia: Žalúzie III. man., Crescendo, Vypínač crescenda, Vypínač 16´, Vypínač II. man., Vypínač III. man., Vypínač pedálu, Vypínač spojok z Cresc., Gen. vypínač jazykov, Zapínač ručných registrov, Tremolo II, Tremolo III

Elektropneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)