Pôvodne renesančný kostol z 1. polovice 17. storočia, postavený na starších základoch, obnovený po roku 1766 a reštaurovaný v roku 1950. Trojloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou renesančnou vežou.

História organov v objekte

V roku 1776 postavila organárska dielňa Pažických 19-registrový organ. Nástrojová časť zanikla niekedy v 1. polovici 20. storočia. Do pôvodnej organovej skrine bol vtedy dodaný nový nástroj kutnohorskej firmy Jan Tuček. Pred stavbou súčasného organa na konci 80. rokov 20. storočia bol nástroj demontovaný. Nástrojová časť pravdepodobne zanikla, organová skriňa sa nachádza na neznámom mieste. Podľa fotografií z 80. rokov 20. storočia bol v zábradlí chóru umiestnený pozitív, ktorého architektonicko-výtvarného riešenie, v porovnaní s hlavnou skriňou, poukazuje na neskoršie obdobie vzniku. Z Pažických organa sa zachovali iba tri plastiky anjelov hrajúcich na hudobné nástroje. Umiestnené sú v zábradlí zadnej empory.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)