História organov v objekte

Do kostola postavili organ v roku 1771 v dielni Pažických z Rajca. Nástroj mal podľa dielenskej knihy šesť registrov a stál 70. zl.

Neskôr stál v kostole jednomanuálový 8-registrový organ (6+2) od organára Blažeja žuju z Uherského Brodu. Žuja ho postavil okolo roku 1900. Údajne bol kúpený na výstave v Budapesti, ale hodnoverný doklad o tom nemáme. Klávesový a tónový rozsah manuálu bol C – f3, 54 klávesov a tónov, pedál mal klávesový rozsah C – h (24 klávesov), tónový rozsah bol C – H (12 tónov). Vzdušnice mali kužeľové ventily, tónová a registrová traktúra boli mechanické. Nad manuálovou klaviatúrou bol čierny obdĺžnikový firemný štítok napísaný v dvoch riadkoch mosadznými literami: Bl. ŽUJA / U. Brod. Poznáme aj dispozíciu tohto nástroja. Nad pedálovou klaviatúrou boli 4 stúpadlá (zrejme pedálová spojka a tri pevné kombinácie), celkom vpravo bola balančná páka registrového crescenda.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)