Rokovový kostol, postavený okolo r. 1780 na mieste zboreného stredovekého kostola, ktorého sanktuárium sa použilo ako bočná kaplnka. Jednoloďový priestor s pretiahnutou loďou so vstavanou vežou a segmentovo uzavretým saktuáriom. Priestory sú klenuté pruskými klenbami, zbiehajúcimi do pilastrov nástenných pilierov.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)