Pruské, okres Ilava
Kostol sv. Petra a Pavla

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 20 (10+5+5)


Organ je takmer intaktne zachovaný, chýba len register Campanula (zvonkohra), ktorá bola umiestnená na zadnej stene organovej skrine a najmenší rad manuálovej Mixtúry (v rozsahu c – c3). V 50. rokoch 20. storočia boli vypracované plány na totálnu prestavbu a pneumatizovanie organa, našťastie sa prestavba kvôli chýbajúcim finančným prostriedkom nerealizovala.

Napriek svojej výnimočnej historickej hodnote je nástroj v biednom v technickom stave.

1777, Ondrej Pažický, Ján Pažický st., Pažickí z Rajca – novostavba

50. r. 20. stor., Rieger-Kloss, Krnov – oprava

Nové manuálové klaviatúry.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2004
I. manuál (C – c3, krátka sp. oktáva, 45 kl.)II. manuál (C – c3, krátka sp. oktáva, 45 kl.)Pedál (C – a, krátka sp. oktáva, 18 kl.)
Flauta majorPrincipalPrincipal Bass16´
PrincipalCopel majorPortun Bass16´
Flauta minorFlautaSub Bass16´
Octava Prin.QuintadenaOctav Bass
Super OctavaSalicionalMixtura Ped. 2x
  Quinta5 1/3  
  Octava Prin.  
  Spitz Fleta  
  Sedecima  
  Mixtura 3-4x1 1/3´  
  Campanula*   

Spojky: Copula (II/I)

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

* = zvuková hračka, stratená

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)