Pruské, okres Ilava
Kostol sv. Juraja

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6


Organ je umiestnený nad obrazom hlavného oltára. Františkáni salvatoriánskej provincie sa v minulosti modlili spoločné modlitby v sprievode organa zvyčajne v miestnosti za hlavným oltárom. Organ bol zväčša architektonicko-výtvarnou súčasťou hlavného oltára, hrací pult sa nachádzal na zadnej stene oltára. Takýto nástroj sa dodnes zachoval okrem Pruského aj v Žiline. Obdobný nástroj bol aj v Skalici a Kremnici.

Napriek tomu, že organ v oltári františkánskeho kostola v Pruskom, ako uvádza dielenská kniha organárov Pažických z Rajca, postavili zadarmo v ich dielni v roku 1777 (teda súčasne so stavbou organa vo farskom kostole), podľa viacerých indícií sa predpokladá, že nástroj je oveľa starší, pravdepodobne z druhej polovice 17. storočia. Vnútro nástroja je ťažko prístupné, značná časť píšťal chýba. Aj preto chýbajú údaje o dispozícii.

pravdepodobne 1676, Izák Roglmayr – novostavba

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2004
Manuál (C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov)
Copula maior
Copula minor
Flauta
Principál(príp. 4´)
Kvinta1 1/3´(príp. 2 2/3´)
Mixtúra 2x1´+ 2/3´(príp. Sedecima 1´)

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)