Miesto, kde sa vyučil za organára, nie je známe. Bol kremnickým mešťanom a členom mestskej rady.

O tvorbe Izáka Roglmayra existuje málo informácií. Známe je len to, že v Pruskom r. 1676 postavil organ, ktorý slúžil na odbavovanie modlitieb františkánov. Dielenská kniha Pažických z Rajca však uvádza, že nástroj je ich dielom a pochádza z r. 1777. Ale mnohé časti organa sú bezpochyby staršie a nevznikli v dielni Pažických.

Pruské; okres Ilava, Trenčiansky kraj, r. kat. františkánsky Kostol sv. Juraja, 1676 – stavba organa.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)