Klasicistický kostol postavený v roku 1822. Opravený bol v roku 1920. Jednoloďová stavba s polkruhovým oltárnym uzáverom, zaklenutá českou plackou a pruskou klenbou. Vstavaná veža má postranné štíty, na ktorých boli kedysi klasicistické kamenné vázy. Fasády sú členené lizénami. Vstupný portál s letopočtom 1822. Veža je krytá baňou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)