Rad, okres Trebišov
Kostol Najsvätejšej Trojice

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)


Nápisy na organovej skrini - pozri záložku Technický popis.

1930-1931, Konštantín Bednár – novostavba

neznámy rok, František Vitéz – údržba

Prieskum: Juraj Slovík
Konstantin Bednár / orgoankészitö / Bratislava
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesvo)
PrincipalSubbass16´
BourdonOctavbass
Salicional  
Vox Celeste  
Octav  
Flauta Dolce  

Spojky: Ped.-Copula, Octav-Copula
Pevné kombinácie: P., MF., F., Tutti

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Technický popis vo formáte PDF

 

Preklady nápisov na organovej skrini:

Tento nový železobetonový chór dal postaviť farár Béla Petrik na vlastné náklady (5000 ČK) v roku 1930. Na ňom bol potom postavený nový organ v nasledujúcom roku 1931, ktorý bol skolaudovaný/posvätený pri priležosti birmovky v máji toho istého roku. Posviacku vykonával biskup a organ zahrnul aj do svojej homílie. Cena sa poskladala nasledovne: polovica sumy pochádza zo zbierky, druhá polovica z bezúrokovej pôžičky, ku ktorej ako poistka slúžila polovica výnosov z „chórovej role˝ (to je zrejme časť farského majetku).
Významnejšie príspevky:
Školáci/žiaci obce Svinica 30 KČ
György Nemes, sudca zo obce Nová Vieska pri Bodrogu 1000 KČ
Károly Horváth, lesník zo Sv. Márie 500 KČ
András Rontó, kurátor zo Svinice 500 KČ
Anna Mürincsok 200 a zbierka z Ameriky 1165 = 1365 KČ
Ďalšie menšie príspevky sú uvedené v kostolnej kronike/denníku.

Iným atramentom dopísané:
Viac informácií nájdete na vnútornej strane vrchných dverí organovej skrine pri oknách na východe.

-----

Na pamiatku

Organový chór, na ktorom je postavený súčasný dvojmanuálový (?) organ, som dal postaviť zo železobetónu, ja farár, Béla Petrik, za svojich vlastných 5000 ČK na jar roku 1930. Na jeseň 1930 som objednal nový, pneumatický, osemregistrový organ v Bratislave u organára Konstatntína Bodnára za 26 520 ČK. (Oproti Riegerovi to je 15 000 korunový zisk, začo vďačíme jezuitskému pátrovi Hidvéghymu, ktorý nám dobre poradil, lebo organ funguje výborne). Vyplatenie ceny bolo realizovateľné v troch spátkach: I. pri objednávke, II. po postavení a III. po skončení 5ročnej záručnej doby, ale tu sa pripočítajú aj úroky za päť rokov. K cene sa pridáva aj železničný prevoz po Somotor, čo je 1011,40 ČK – ???  Organ bol postavený v máji 1931. V tom istom čase bola aj birmovka, teda posviacku organa vykonal biskup Čársky, ktorý predniesol pôsobivú reč, ktorej stručný odkaz je, že tak ako jedna nepodarená píšťala dokáže pokaziť krásny súzvuk inak výborného nástroja, tak dokáže jediný nestály, nepokojný človek ohroziť pokoj inak dobrého kostolného spoločenstva. Preto sa dobrý katolík má najprv radiť so svojim svedomím a až potom sa zhovárať s takýmto človekom.
Pri objednávke sme mali k dispozícii 14 000 ČK v hotovosti, z toho 3000 ČK z predaja starého organa (odkúpili ho do kostola vo Sv. Márii), zvyšok ceny sa uhradil zo zbierok. Na menšiu časť nákupnej ceny poskytol bezúrokovú pôžičku pán biskup, ktorú vyplácame z výnosov polovice pozemkov zborového/chórového spolku v Ráde. V zbierke významnejšie prispievali žiaci zo Svinice, ktorí dali naozaj všetko, čo mali, veď si len predstavme, aký majetok môže mať dedinské dieťa?! Ich príspevok činí 30 ČK. Ďalej významnejšie prispeli:
György Nemes, sudca zo obce Nová Vieska pri Bodrogu 1000 KČ
Károly Horváth, lesník zo Sv. Márie 500KČ
András Rontó, kurátor zo Svinice 500 KČ
Anna Mürincsák z Ameriky 200 KČ
Emília Ludvig zo Sv. Márie 170 KČ
Vdova po Jánovi Litavecovi, učiteľka na dôchodku zo Svinice 150 KČ
Americká zbierka vyššie spomínanej A. Mürincsák 1165 KČ
Americká zbierka Jánosa Ivánaz o Svinice 390 KČ

Zvyšok su menšie príspevky.

Pod nápisom je text akoby ceruzkou písaný rovno na drevo skrine, dosť zle čitateľný, ale obsahuje správu o tom, že na jar 1932 bola povodeň a voda sa zdržala v kostole týždeň, ale výpary neuškodili nástroju. Je pravda, že sa dva mesiace vetralo – všetky okná boli otvorené v kostole, na veži aj v sakristii.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)