Tolerančný chrám z roku 1785, rozšírený o vežu a upravený v roku 1865. Priestor rozšírený transeptom, z troch strán empora.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)