Veličná, okres Dolný Kubín
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12 (9+3)


1864, Samuel Wagner – novostavba

Na stavbu organa boli použité časti nástroja z dielne Pažickovcov.

1888, Martin Šaško ml. – oprava

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

okolo 1920, Emanuel Stein – oprava

Nový mech, nahradené zrekvirované píšťaly v prospekte, renovácia klaviatúry.

1995, Michal Káčerík – oprava

Firma Akork, Banská Bystrica. Renovácia manuálovej a pedálovej klaviatúry, čistenie, ladenie, impregnácia drevených častí prípravkom proti červotoču.

Prieskum: Marek Cepko, 2003
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – f / C – H)
PrincipalSubbas16´
GedecktOctavbas
FlöteViolon
Gamba*  
Salicional  
Octava  
Fugara  
Superoctava  
Mixtura 4x1 1/3´  

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

* = pôvodne register Quinta 3´

Technický popis vo formáte PDF

Technický popis: SKRIŇA umiestnenie: na zadnej empore v dvoch zrkadlovo symetrických skriniach HRACÍ STÔL samostatne stojaci pred organovými skriňami na osi symetrie manuálová klaviatúra: rozsah C – f 3 , 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť pedálová klaviatúra: rozsah C – f, 18 klávesov; tónový rozsah C – H, 12 tónov; rovnobežná – plochá ovládanie registrov a pomocné zariadenia: drevené vysústružené registrové manubriá na vyťahovanie po stranách manuálových klaviatúr v dvoch radoch; vľavo hore: Salicional 8´, Fugara 4´, Principal 8´; dole: Flöte 8´, Gedeckt 8´, Subbass 16´; vpravo hore: Octava 4´, Gamba 8´, Superoctava 2´; dole: Octavbass 8´, Violon 4´, Mixtura 4 fach TRAKTÚRY tónová aj registrová: mechanické VZDUŠNICE typ: s tónovými kancelami – zásuvkové (lepené ventily) vzdušnica manuálu: za prospektom oboch skríň, diatonicky delená na dve časti usporiadanie tónov: diatonické: g – f 3 , f – Cis, C – e, e3 – fis usporiadanie registrov: 1. Principál 8´ C – B drevené otvorené; H – e 1 v prospekte (nepôvodné), otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; f 1 – d 3 vnútri, otvorené cylindrické, org. kov. Usporiadanie prospektových píšťal zľava: cis1 , a, g, h, dis1 / disO, cisO, HO, AO, GO / f, cis, H, dis, FO / FisO, e, c, d, fis / GisO, BO, cO, dO, eO / e1 , c1 , gis, b, d1 (bez označenia = Principal 8´; O = Octava 4´). 2. Octava 4´ C – E drevené otvorené; F – e v prospekte (nepôvodné), otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; f – f 3 vnútri, otvorené cylindrické, org. kov 3. Gamba 8´ C – H drevené otvorené; c – f 3 otvorené cylindrické, org. kov, bočné brady + drevené intonačné brady. Register nie je pôvodný, na jeho mieste stála Kvinta 2 2/3´. 4. Superoctava 2´ C – H nevybudované; c – f 3 otvorené cylindrické, org. kov 5. Mixtur 4x; C – 1 1/3´ + 1´ + 2/3´ + 1/2´; oktávové repetície na tónoch c1 , c2 ; otvorené cylindrické, org. kov 6. Fugara 4´ C – H drevené otvorené; c – f 3 otvorené cylindrické, org. kov, c – f 1 bočné brady 7. Salicional 8´ C – f drevené otvorené; fis – f 3 otvorené cylindrické, org. kov, najväčšie píšťaly majú bočné brady 8. Flöte 8´ C – f 3 drevené otvorené 9. Gedeckt 8´ C – f 3 drevené kryté vzdušnica pedála: v podstavcoch org. skríň vzadu, diatonicky delená na dve časti usporiadanie tónov: H – Cis, C – B usporiadanie registrov: 1. Violon 4´ C – H úzko menzúrované, drevené otvorené 2. Octavbass 8´ C – H drevené otvorené 3. Subass 16´ C – H drevené otvorené © Hudobné centrum VZDUCHOVÁ SÚSTAVA mechy: zásobný: dvojitý rovnobežne stúpajúci faldový, v pravej časti chóru; čerpací: jednoduchý klinový, s pákou na zadnej stene mecha elektrické čerpadlo vzduchu: vo veži kostol

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)