Kostol postavený v roku 1913. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom a s predstavanou vežou. Interiér zaklenutý valenou klenbou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)