Stavba postavená 1866.

História organov v objekte

V r. 1825 postavili do kostola desaťregistrový organ Pažický z Rajca. V roku 1866 (teda v roku dostavania nového kostola) tento nástroj zväčšili a preniesli do nového kostola. O oboch udalostiach svedčia zápisy v dielenskej knihe Pažických (1825 do Fríwaldu 10 m; 1866 rozwačssel a na pedal sa prerobil a do nowého kostola prestavil sa organ wo Friwalde 10. m (= 10 registrov)).

Podľa dostupných informácii sa zdá, že organ po zväčšení v 60. rokoch 19. storočia bol dvojmanuálový, pričom druhý manuál bol situovaný do zábradlia chóru (pred hrací stôl). Doložená je prestavba nástroja, ktorú realizoval v r. 1906 – 1909 organár Žuja z Uherského Hradišťa. Žuja údajne preložil pozitív zo zábradlia chóru nad strednú časť veľkej organovej skrine (medzi dve prevýšené píšťalové veže na bokoch organovej skrine). Tento nástroj v roku 1957 rozobrali a uložili na povale kostola, kde sa zničil. Pravdepodobne musel ustúpiť väčšiemu a „modernejšiemu“ organu, ktorý sa asi podarilo lacno získať.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)