Kostol barokový, artikulárny z r. 1736, koncom 18. storočia upravený na spôsob tolerančných chrámov. Sieňová stavba s polygonálnym oltárnym uzáverom zaklenutým valenou klenbou s lunetami, v sieňovom priestore dve polia pruskej klenby. Fasáda s polkruhovo vykrojeným štítom bez veže.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)