Barokový kostol z r. 1732 – 1734, upravovaný v 19. storočí. Pozdĺžna stavba, skladajúca sa z polygonálneho sanktuária, lode a predstavanej veže, zaklenutá krížovými klenbami a valenou lunetovou klenbou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)