Radimov, okres Skalica
Kostol sv. Zuzany

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)


1890, Ján Drábek – novostavba

Údaje na hracom stole a v stole. Organ s postavil Ján Drábek z Borského Mikuláša so synmi. Nástroj nebol prestavaný.

Na spodnej časti krytu hracieho stola je lístok s rukopisným textom: Tento Organ je Wistaveny / Od Jana Drabek a jeho Sinu Organaru / z Bur Sv: Mikuláša znakladu na Božních / Občanu ku Cti a Chvale Panu Bohu za Pana Starostliveho Richtara Jozefa Wanko... Tito panove Menovani mali Starost / ovistaveni tohto Organa Roku Pane / 1890 / Zhotoveni do konca tohto je dna 13hoListopadu.

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

Zrekvirované prospektové píšťaly z organového kovu boli po vojne nahradené menejhodnotnými zinkovými.

1983, Emil Matovič – oprava

1993, Emil Matovič – oprava

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
Johann Drabek / Orgelbauer / In Bur St. Miklos.
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – f / C – H)
PrincipalSubbass16´
Libesgetekt  
Salicional  
Octava  
Mixtura 3x2 2/3´  

Spojky: Pedal Coppel (stúpadlo v súčasnosti odstránené)
Tremola (stúpadlo v súčasnosti odstránené)

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)