Klasicistický kostol s barokovými prvkami bol postavený v rokoch 1803 – 1808 na mieste staršieho dreveného chrámu z roku 1610. Kostol bol v roku 1837 renovovaný. Sieňový priestor so segmentovým uzáverom, zaklenutý krížovou klenbou s medzipásmi. V priečelí má predstavanú vežu členenú pilastrami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)