Uhorské, okres Poltár
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 13/12 (6+4+3/2)


20. r. 20. stor., Emanuel Stein – novostavba

Prieskum: Marek Cepko, 2012
Výroba varhan a harmonií / EMANUEL ŠTEIN / V Kutné Hoře.
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Bourdon16´Kryt tichýSubbass16´
PrinzipalSalicionálBourdon16´ (trans.)
Flétna koncertníVoix celestisVioloncello
GambaFlautino  
Oktava    
Mixtura 3x2 2/3´    

Spojky: II/I 8´, II/I 4´, II/I 16´, I 4´, I/P, II/P
Voľné kombinácie: I
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Forte, Pleno
Pomocné zariadenia: Žalúzie II. man., Crescendo registrové, Automatický prepínač pedála (Piano)

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)