Ábelová, okres Lučenec
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (5+3)


Počas 1. svetovej vojny boli zrekvirované prospektové píšťaly, neskôr bol demontovaný harmóniový register z hracieho stola.

1860, Ferdinand Komornik – novostavba

V niektorých materiáloch sa uvádza aj rok 1820-1830, to by však muselo ísť o iného Komorníka.

okolo 1996, Peter Masarik – oprava

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – f, 18 klávesov)
PrincipálSubbas16´
BourdonOktávbas
OktávaChorálbas
Flauta  
Mixtúra 2x  

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)