Michaľany, okres Trebišov
Kostol Najsvätejšej Trojice

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15/12 (7/5+6+2/1)


neznámy rok, neznámy organár – novostavba

Organ neznámeho autora (pravdepodobne F. Vitéz). Jadro nástroja tvorí organ firmy Gebrüder Rieger (I. manuál a pedál) z obdobia prvých dvoch desaťročí 20. storočia prenesený z neznámej lokality a adaptovaný do nového celku z viacerých organov alebo ich súčastí nešpecifikovanej značky.

Prieskum: Juraj Slovík, 2017
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
PrincipálKopulaSubbas16´
PileataVox angelika8´+ 4´Flauta kopulová8´ (ext.)
SalicionálPraestant  
Oktáva4´ (ext.)Flautina  
Dolce4´ (ext.)Principál  
OktavinaSeskvialtera 2x1 1/3´+ 4/5´  
Mixtúra 3x1 1/3´     

Spojky: II-I, Super II-I, Super I, I-P, II-P
Voľné kombinácie: Freie Komb.
Pevné kombinácie: F (Tutti)
Pomocné zariadenia: Hand-register (zapínač ručných registrov), Tremolo II.

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)