Trebišov, okres Trebišov
Kostol Navštívenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 17/12 (8/6+5/4+4/2)


1911, Rieger – novostavba

Gebrüder Rieger, opus 1779.

2013-2014, neznámy organár – oprava

Výmena mechu a elektrického čerpadla vzduchu.

Prieskum: Juraj Slovík, 2017
Opus 1779 RIEGER OTTÓ Budapest
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Bourdon16´HegedüprincipálViolonbass16´
PrincipálFlûte harmoniqueSubbas16´
FödöttAeolinaBourdon16´ (trans.)
GambaVoix célesteCello8´ (ext.)
SalicionálFlûte octaviante4´ (ext.)  
Octava4´ (ext.)    
Csöfuvola4´ (ext.)    
Mixtura 4x2 2/3´    

Spojky: Manuál-kopula (II/I), Super-oktávkopula II. z. I., Sub-Oktávkopula II. z. I., Pedálcopula I, Pedálcopula II, Basscopula
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti
Pomocné zariadenia: Žalúzie II. man., Crescendo, Vypínač crescenda, Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)