Košice – Staré Mesto, okres Košice I
Konzervatórium v Košiciach

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18/15 (6+7+5/2)


Cvičný nástroj v miestnosti č. 4.  

1956, Rieger-Kloss, Krnov – novostavba

Opus 3207. Pôvodne dvojmanuálový 11 registrový organ postavený pri príležitosti výstavy v Bruseli. Po jej skončení inštalovaný v Sliezskom dome v Krnove.

1964, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Prenesenie na Konzervatórium v Košiciach, prestavba a rozšírenie. Nástroj dispozične adaptovaný pre potreby výuky organovej hry a rozšírený na 18 registrov.

2015, Pécsi Orgonaépitö Manufaktúra – generálna oprava

Generálna oprava mechanických traktúr a prestavba elektrickej traktúry, prestavba hracieho stola v súvislosti s novou elektrickou traktúrou, nová pedálová klaviatúra, elektronické pamäťové zariadenie. Dispozičná prestavba: nový register Bourdon 16´ pre všetky stroje, Trúbka 8´ (I. man.), Cromorne 8´ (II. man.), Fagot 16´ (ped.).

Prieskum: Marek Cepko, 2016
I. manuál (C – a3, 58 klávesov)II. manuál (C – a3, 58 klávesov)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
KrytFlauta rúrkováSubbass16´
KvintadenaSalicionálOktávbass
PrincipálFlauta zobcováBourdonbas8´ (ext.)
Roh kamzíkovýPrincipálChorálbas4´ (ext.)
Flauta priečnaSeskvialtera 2x1 1/3´Pommer4´ (ext.)
Mixtúra 4-5x1 1/3´Akúta 4x  
  Roh jemný  

Spojky: II/I, I/P, II/P
Voľné kombinácie: A, B
Pevné kombinácie: F, TT
Pomocné zariadenia: Zapínač ručných registrov do kombinácií, Vypínač jazykov, Žalúzie (celý organ), Tremolo II

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)