Kuková, okres Svidník
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 4


1968, Rieger-Kloss, Krnov – novostavba

Opus 3367.

Prieskum: Marek Cepko, 2013
RIEGER-KLOSS OPUS 3367
Manuál (C – g3, 56 klávesov)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
Kryt(privesený) 
Salicionál  
Principál  
Mixtúra 3-4x1 1/3´  

Spojky: Manuál super 4´, Manuál-pedál 8´

Pneumatické traktúry, kužeľková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)