Pitelová, okres Žiar nad Hronom
Kostol Ružencovej Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 8/7 (3+3+2/1)


1974, Rieger-Kloss, Krnov – novostavba

Opus 3423. Vo firemných materiáloch je organ uvedený: (op.) 3423 pk (pneumatická kužeľka) II (manuály), 8 (registrov), 7 (píšťalových radov - jeden register je extenzia).

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2012
OPUS 2423 / RIEGER KLOSS / KRNOV CZECHOSLOVAKIA
I. manuál (C – a3, 58 klávesov)II. manuál (C – a3, 58 klávesov)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
KrytSalicionálSubbas16´
PrincipálFlauta kopulováBurdon-flauta8´ (ext.)
Mixtúra 3-4x1 1/3´Oktáva  

Spojky: I 16´, II/I 8´, II/I 4´, II 4´, I/P 8´, II/P 8´
Voľné kombinácie: 1
Pevné kombinácie: Pleno
Pomocné zariadenia: Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)