Cerová, okres Senica
Kostol sv. Anjelov Strážcov

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)


Organ koncertne zaznel na medzinárodnom festivale Slovenské historické organy roč. XIV/2005.

1839, Martin Šaško st. – novostavba

Organ postavil Martin Šaško, Brezová pod Bradlom, za 1750 zl.

1934, Otokár Vážanský – oprava

Nový mech, nový hrací stôl, úprava dispozície (nahradený register Kvinta 2 2/3´).

1982, Jan Kubát – oprava

Oprava, úprava dispozície. Doplnenie chýbajúcich píšťal: časť prospektových píšťal (niektoré, najmä menšie prospektové píšťaly, boli tiež nahradené novými), dva zbory Mixtúry, nová Kvinta 2 2/3´ (literatúra udáva 227 kovových a 17 drevených píšťal).

90. r. 20. stor., Peter Reiffers – oprava

Oprava, čistenie a ladenie.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – c1 / C – f)
PrincipálSubbas16´
KrytOktávbas
Salicionál  
Oktáva  
Flauta  
Kvinta2 2/3´  
Superoktáva  
Mixtúra 4x 1 1/3´  

Spojky: Spojka 4´ (c1 – f2); I/P (bez ovládania – pokiaľ sú zapnuté registre Principal 8´, resp. Oktáva 4´, znejú do pedála)

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)