Dlhá nad Oravou, okres Dolný Kubín
Kostol sv. Ladislava

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (7/5+1)


okolo 1915, Rieger – novostavba

Rieger Ottó, Budapest, opus 2004 (údaje z hracieho stola). Vo Vollstandiges Verzeichnis..., katalógu organov firmy Rieger, organ v obci Dluha figuruje pod číslom 2037, čo spadá približne do doby okolo roku 1915. Typický továrenský organ z polovice druhého desaťročia 20. storočia je vybavený ojedinelým pomocným zariadením – Basscopulou, ktorá umožňuje znieť pedálovému registru v najnižšom hlase manuálovej akordickej faktúry.

2. pol. 20. stor., Štefan Gábor – prestavba

Prestavba a rozšírenie, v nezistenom roku (pravdepodobne v 70. rokoch 20. storčia). Prestavba registrov manuálu, nová vzdušnica a píšťaly pre register Mixtura 1 1/3´, pravdepodobne nové píšťaly prospektu. Zelená tabuľka z umelej hmoty na hracom stole: PRESTAVBU PREVIEDOL / ŠTEFAN GÁBOR / KOŠICE.

Prieskum: Marek Cepko, 2003
Opus 2004 Rieger Ottó Budapest
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipálSubbas16´
Bourdon  
Salicionál  
Octava  
Flauta  
Picola  
Mixtura 3x1 1/3´  

Spojky: Oktávkopula, Pedálcopula, Basscopula*
Pevné kombinácie: Forte
Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

* = pomocné zariadenie, ktoré umožňuje znieť pedálovému registru v najnižšom hlase manuálovej akordickej faktúry

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)