Kláštor pod Znievom, okres Martin
Kostol sv. Mikuláša

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15 (7+6+2)


neznámy rok, neznámy organár – novostavba

medzivojnové obdobie, Jan Tuček – novostavba

Do staršej organovej skrine.

1988, Igra Praha – prestavba

Pôvodné výpustné vzdušnice boli nahradené kužeľkovými, novým vzdušniciam boli prispôsobené pneumatické traktúry. Prestavba sa čiastočne dotkla aj dipozície (predovšetkým v II. manuáli).

Prieskum: Marek Cepko, 2011
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
PrincipálKrytSubbas16´
BurdonAeolinaOktávbas
SalicionálPrincipál  
OktávaRoh noční  
FlautaFlauta  
Kvinta2 2/3´Seskvialtera 2x2 2/3 + 1 3/5´  
Mixtura 3-4x    

Spojky: I 4´, I 16´, II/I 4´, II/I 8´, II/I 16´, II 4´, II 16´, I/P 8´, II/P 8´, Generální kopula
Voľná kombinácia: 1
Pomocné zariadenia: Žalúzie II. man., Crescendo (valec), Přerušovač válce, Přerušovač aut. anul. II man., Tremolo II. man.
Pevné kombinácie: P, MF, F, PL

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)