Čerenčany, okres Rimavská Sobota
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1)


neznámy rok, Karol Kyseľ, Michal Kyseľ – novostavba

Organ je dielom niektorého z Kyseľovcov.

2. pol. 20. stor., neznámy organár – prestavba

Nešťastná prestavba po vojnovom poškodení: pridaný pedál, pravdepodobne samostatný hrací stôl, nástroj bol odsunutý do úzkeho priestoru medzi stĺpy nesúce vežu (chýba celá horná časť organovej skrine).

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998
Manuál (C – c3 / C – c3, krátka veľká oktáva)Pedál (C – a / C – H)
Flauta majorOktávbas
(neznámy register)  
Principál  
Flauta minor  
Oktáva  
(neznámy register)  
Mixtúra 3x   

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)