České Brezovo, okres Poltár
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)


pred 1. sv. vojnou, Vincent Možný – novostavba

Rok postavenia neznámy, pravdepodobne tesne pred 1. svetovou vojnou (údaj o organárovi je na ukazovateli vzduchu v mechu).

1922, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Organ bol pôvodne postavený pravdepodobne do starého ev. a. v. kostola v Českom Brezove, odkiaľ ho v roku 1922 preniesli do nového kostola.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998
Moszny Vincze / orgonaépitö / Pozsony
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1 / C – H)
PrincipalSzubbasz16´
FödöttOctavbasz
Salicional  
Octava  
Fuvola  
Mixtura 3x   

Spojky: Manual-octav-coppula, Pedal-Coppula

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)