Gemerská Poloma, okres Rožňava
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)


1897, Gyula Szalay – novostavba

Organ inštalovaný zrejme 19. až 25. novembra 1897 (údaj na firemnom štítku na organovej skrini).

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998
SZALAY GYULA / müorgona - epitö - Székesfehérvárott // épült 1897 november hó 19 - 25 között
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – h / C – H)
PrincipalSubbass16´
BourdonViolonbass
Salicional  
Octav  
Flaut dolce  
Mixtur2 2/3´  

Spojky: Ped. Cop.
Pevné kombinácie: Piano, Forte
Tremolo

Mechanické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)