Jablonov nad Turňou, okres Rožňava
Kostol Najsvätejšej Trojice

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)


2. pol. 19. stor., Samuel Blahunka – novostavba

Organ postavil Samuel Blahunka, Satu Mare, Rumunsko (údaj na hracom stole) po roku 1855 (Gergelyi - Wurm: Historische Orgeln und Gehäuse in der Ostslowakei, s. 60).

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998
BLAHUNKA SAMUEL / SZATMÁRT
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – h, krátka veľká oktáva / C – H)
BordonSubbass
PrincipalOktávbass
Fléte  
Qvinte2 2/3´  
Oktáv  
Prestant  

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)