Jablonov nad Turňou, okres Rožňava
Kostol Najsvätejšej Trojice

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)


po 1855, Samuel Blahunka – novostavba

Rok podľa: Gergelyi-Wurm: Historische Orgeln und Gehäuse in der Ostslowakei, s. 60.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998
BLAHUNKA SAMUEL / SZATMÁRT
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – h, krátka sp. oktáva / C – H)
BourdonSubbas
PrincipálOktávbas
Flauta  
Kvinta2 2/3´  
Oktáva  
Superoktáva  

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)