Chyžné, okres Revúca
Kostol Zvestovania Pána

Organový pozitív I / 6


1854, Andrej Zimmer – novostavba

Údaje o staviteľovi aj o ďalších opravách podľa Gergelyi - Wurm: Historische Orgeln... in der Ostslowakei, s. 57.

1940, Anton Schönhofer ml. – oprava

1953, Ladislav Komora – oprava

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998
Manuál (C – c3, 49 klávesov)
Kryt
Principál
Flauta
Oktáva
Superoktáva
Mixtúra 2x

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)