Dolné Orešany, okres Trnava
Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Skriňový pozitív I / 4


Organ bol viackrát prerábaný a ostalo minimum pôvodného materiálu. V súčasnosti je napadnutý červotočom a nepoužiteľný.

1754, neznámy organár – novostavba

Malý skriňový pozitív postavený pravdepodobne v roku 1754 za 120 guldenov.

1888, Ján Drábek – oprava

1896, Ján Drábek – oprava

Oprava, prestavba a čistenie (údaje zvnútra skrine). Poslednú spomínanú opravu realizoval Ján Drábek so svojimi synmi. Išlo o väčšiu opravu, pri ktorej boli dodané nové mechy, 10 nových píšťal a pravdepodobne sa uskutočnili aj zásahy do dispozície. V pôvodnej dispozícii mohol byť principálový zbor zastúpený vyššie položenými registrami Principal 2´ a Quinta 1 1/3´. Spomínané dispozičné zmeny mohli byť realizované v rámci tejto opravy. Dve píšťaly v prospekte sú zdobené tepanými bradavicami.

1982, neznámy organár – maľovanie organovej skrine

Premaľovaná celá skriňa s dvojicou krídel na zatváranie.

Prieskum: Marek Cepko, 2006
Manuál (C – c3, krátka veľká oktáva, 45 klávesov)
Copula maior
Principal
Copula minor
Octava

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)