Kyjatice, okres Rimavská Sobota
kostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 5


1867, Karol Kyseľ – novostavba

Údaje na najväčšej prospektovej píšťale.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998
Manuál (C – f3, 54 klávesov)
Flauta major
Principál
Flauta minor
Oktáva
Oktáva

Tremulant

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)