Levkuška, okres Revúca
kostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 6


1802, Ján Fábri – novostavba

Údaje podľa nápisu na píšťale C registra Flauta minor 4´.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998
Factum Rosnaviae per / Joannem Fabri Anno 1802. 6. Aprilis
Manuál (C – c3, krátka veľká oktáva, 45 klávesov)
Flauta major
Principál
Flauta minor
Oktáva
Kvinta1 1/3´
Superoktáva

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)