Potok, okres Rimavská Sobota
kostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 7


1807, Jozef Grolig – novostavba

Údaje podľa ťažko čitateľného nápisu na zadnej stene pozitívu.

neznámy rok, Anton Stefanovitz – oprava

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998
Manuál (C – c3, krátka veľká oktáva, 45 klávesov)
Flauta major
Unda maris 2x*
Principál
Flauta
Oktáva
Kvinta1 1/3´
Mixtúra 3x

Tympany

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

* = register je vystavaný od tónu f

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)