Rákoš, okres Revúca
Kostol Najsvätejšej Trojice

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4


2. pol. 19. stor., neznámy organár – novostavba

neznámy rok, Jan Pospíšil – prestavba

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998
Manuál (C – f3, 54 klávesov)
Kryt
Gamba
Principál
Flauta

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)