Rimavské Janovce, okres Rimavská Sobota
Kostol sv. Jána Krstiteľa

Organový pozitív I / 6


1766, Ján Árvai – novostavba

Oba údaje podľa WURM, K.: K problémom pamiatkových organov Stredoslovenského kraja. Pamiatky a príroda 1976, č. 6, s. 13).

2. pol. 19. stor., Jozef Hardoník, József Angster – prestavba

Oprava realizovaná v poslednom desaťročí 19. storočia. Firemná tabuľka nad manuálovou klaviatúrou: Hardonyi et Angster József / orgonakészitök / Rozsnyó.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998
Manuál (C – c3 / C – c3, krátka veľká oktáva)
Flauto major
Salicional
Principal
Flauto minor
Octave
Mixtur 2x 

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)