Dunajská Lužná – Jánošíková, okres Senec
Kostol Povýšenia Svätého Kríža

Dvojmanuálový organ s pedálom I / P / 12 (6+4+2)


okolo 1865, Ludwig Mooser – novostavba

Ludwig Mooser, Salzburg (na jednotlivých častiach organovej skrine sú iniciálky L M a poradové číslo).

pred 1. sv. vojnou, Anton Schönhofer st. – prestavba

Pravdepodobne A. Schönhofer pred prvou svetovou vojnou organ prestaval – odstránil basventil, urobil pedálovú spojku, na hlavnom stroji vymenil pravdepodobne Gambu 8´ za Gambu 8´, na II. manuáli vymenil pravdepodobne register v dvojstopovej polohe za Salicionál 8´, vymenil manubriá registrov a dal na ne nové registrové terčíky.

1918, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

Február 1918. Nápis ceruzkou na dverách podstavca organovej skrine I. manuálu: Ezen orgonának homlokzatsípjai 918 II. requiraltattak.

po 1918, neznámy organár – oprava

Nahradenie zrekvirovaných prospektových píšťal zinkovými, zmeny v dispozícii, výmena mecha. Ďalší zásah predstavuje zmena-zrezanie kvinty 2 2/3´ na 2´ - narezaním ladičiek aj presadením píšťal (vyvložkovanie dier v lavičke zeleným súknom) a kompletná výmena píšťal Mixtury 3-4x novými píšťalami, repetíciami na iných tónoch ako repetovala Mixtura pôvodne a aj navŕtaním nových dierok v lavičke a aj v píšťalnici, kde by sa nové píšťaly neboli zmestili.

1946, Vojtech Bene – oprava

2010, neznámy organár – oprava

Nový plavákový mech (bez čerpacieho mecha) a nové elektrické čerpadlo vzduchu.

I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (E – a / C – H)
PrincipalPrincipalSubbass16´
GambaDugottOctavbass
QuintatönSalicionál  
TibiaFuvola  
Quint2 2/3´    
Mixtura1 1/3´    

Spojky: Pedálcopula I. M. (v rozsahu C – H), Manualcopula II. I.

Mechanické traktúry; manuálové vzdušnice zásuvkové, pedálové ventilové.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)