Slavoška, okres Rožňava
kostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 6


1768, Daniel Valachy ml. – novostavba

Údaje na lístku v skrini pozitívu. Organ bol pravdepodobne pôvodne postavený pre ev. a. v. kostol vo Vlachove (až kým vo Vlachove nepostavili nový kostol).

neznámy rok, Tobiáš Kirner – premiestnenie nástroja

Po stavbe nového kostola vo Vlachove kúpili pozitív a premiestnili do kostola v Slavoške. Kirner starý pozitív prestaval: zmena bodcovej traktúry na abstraktovú, premiestnenie hracieho pultu na pravú bočnú stenu pozitívu, chromatizovanie krátkej veľkej oktávy manuálovej klaviatúry...

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998
Construxit / Daniel Wallachy / In Monte S. Georgii / Anno 1. 7. 6. 8.
Manuál (C – c3, 49 klávesov)
Copula major
Flauta
Fugara
Principál
Kvinta1 1/3´
Oktáva

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)