Slavoška, okres Rožňava
kostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 6


1768, Daniel Valachy ml. – novostavba

Pravdepodobne pôvodne postavený pre ev. a. v. kostol vo Vlachove.

neznámy rok, Tobiáš Kirner – premiestnenie nástroja

Premiestnenie spojené s prestavbou organa (zmena bodcovej traktúry na abstraktovú, premiestnenie hracieho pultu na pravú bočnú stenu pozitívu, chromatizovanie krátkej spodnej oktávy manuálovej klaviatúry...).

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998
Manuál (C – c3, 49 klávesov)
Copula major
Flauta
Fugara
Principál
Kvinta1 1/3´
Oktáva

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)