Uzovská Panica, okres Rimavská Sobota
ref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)


1. pol. 19. stor., Jan Neusser – novostavba

Pre neznámu lokalitu, autorstvo organa je pravdepodobné. Viaceré okolnosti naznačujú, že by sa mohlo ísť o nástroj Jana Neussera st.

1952, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Organ bol kúpený na Morave a premiestnení do súčasnej lokality.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998
Manuál (C – d3, 51 klávesov)Pedál (C – a, polokrátka oktáva, 22 kl.)
PrincipálSubbas16´
FlétaOktavbas
Oktáva  
Fléta  
Roh  
Kvinta2 2/3´  
Superoktáva  
Mixtúra 2x2x  

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)