Zacharovce, okres Rimavská Sobota
ref. kostol

Organový pozitív I / 7


Pozitív s rozsahom klaviatúry C – c3 s krátkou veľkou oktávou, 45 klávesov a tónov. Mal mechanické traktúry a zásuvkovú vzdušnicu. Organ je vandalsky poškodený podobne ako ďalšie vnútorné zariadenie.

neznámy rok, neznámy organár – novostavba

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)